انواع آرد  
  تاریخچه آرد  
  آرد و نوع مصرف  
  طرز تهیه آرد  
 

شرکت آرد «آتشی» زیر مجموعه هلدینگ ستاره بهار در زمینه تولید و فروش انواع آرد : آرد تافتون و لواش (مناسب برای انواع نانهای مسطح نظیر تافتون و لواش) - آرد ستاره (آرد 21%) مناسب برای پخت نانهای فانتزی ،باگت ،تست ،همبرگر و ... -  آرد سمولینا مناسب برای استفاده در صنایع ماکارونی سازی بدون نیاز به افزودن گلوتن و بتا کاروتن آرد سنگک  مناسب برای استفاده در نان سنگک و انواع نان های سبوس دار صنعتی آرد بربری مناسب برای پخت انواع نان نیمه حجیم نظیر بربری آرد نول مناسب برای استفاده در صنایع قنادی،کیک و کلوچه و بیسکوئیت سازی با کیفیت بی نظیر فعالیت مینماید.

 
 

 
 

درباره آرد :

آرد،توده اي با ذرات بسیار ر یز که از آ سیاب شدن و غر بال کردن دانه هاي آسیاب شده، به ویژه دانه غلات با غربال هاي سوراخ ریز به دست می آید . آرد شامل: نشاسته ، گلوتن آندوسپرم دانه ها است . آرد گندم را ازبوجاري کردن، آسیاب کردن و غربال کردن ارقام مختلف گندم، به استثناي گندم رقم دوروم به دست می آورند. از آرد غلات در صنایع نانوایی، شیرینی پزي، نشاسته، گلوکز وگلوتن، رشته بري، چسب و سوسیس وکالباس استفاده می شود . کیفیت آرد از لحاظ نوع فرآورده اي که با آن ساخته می شود، اهمیت ویژه اي دارد و بستگی به: نوع غله مخصوصا گندم ،فرآیند آسیاب کردن و عملیات پس از آن دارد . امروزه انواع آرد را بر مبنای نوع فرآوری به آردهای: straight ،clear، atenetp و بر اساس مصرف به انواع: آرد همه کاره، آرد نان، آرد کیک، آرد کراکر و آرد شیرینی سازي تقسیم بندي می شوند . همچنین بر اساس عملیات بعد از آسیاب کردن، آردها را به انواع: آرد بی رنگ شده، آرد بروماته، آرد غنی شده، آرد بی رنگ شده، آرد فوري، آرد فسفاته و آرد خود ورآینده تقسیم بندي می کنند . آرد دانه هایی غیر از گندم را بر اساس نوع غله نام گذاری می کنند مانند آرد سویا. وقتی کلمه آرد به تنهایی بیاید، منظور آرد گندم است . آرد در صنایع پخت و نانوایی براساس محصول مورد نظر انتخاب می شود به عنوان مثال جهت تهیه و تولید نان سنگک از آرد سنگی و یا آرد تیره استفاده می شود . اصولاً آرد گندم را بر مبناي خاکستر طبقه بندي می کنند .از روي میزان آن می توان به در جه استخراج آرد، درجه رنگ، تیرگی یا روشنی آرد پی برد و نوع و مصرف ومناسب بودن آن را جهت هر یک از نان ها تعیین نمود.